Trasovák 2023

Výuka v terénu v roce 2023 proběhla od 30. května do 7. června ve Velkých Pavlovicích a úspěšně se ji zúčastnilo 55 studentů, z toho 12 silničářů. Za ústav PKO byli přítomni Ing. Martin Všetečka, Ph.D., Ing. Pavel Šperka a Ing. Petr Veselý, na otočku na silničářskou procházku přijel také Ing. Martin Smělý, Ph.D.

Všichni studenti si vyzkoušeli zaměření, návrh úpravy a vytyčení zadaného úseku pozemní komunikace (s výhodou použity polní cesty mezi vinohrady, které nestíní GPS signálu). Zaměření i vytyčení se provádí s využitím GPS přístroje Trimble, vytyčení navíc pro srovnání i klasickými polárními a pravoúhlými metodami – teodolit, pentagon pásmo a kolíky připravený vytyčovací polygon. Všichni studenti také byli na ukázce jádrového vývrtu a přímého měření objemové hmotnosti zeminy membránovým objemoměrem.

Silničáře navíc čekali tři silničářské procházky – jedna „projektantská“ s ukázkou zajímavých detailů ale i přístroje na hledání inženýrských sítí, jedna diagnostická s vizuální prohlídkou vozovky a jejích poruch a jedna na staveniště nové obytné čtvrtě s částečně hotovou sítí komunikací.

 

Beseda pro mladé silničáře

Zejména pro studenty třetího ročníku uvažující o studiu na našem ústavu pořádáme podvečerní setkání, kde řekneme něco o nás, něco o sobě řekne pár našich absolventů a především dáme prostor k otázkám veřejným i anonymním.

Pondělí 20. března 18:00, posluchárna C423, zároveň také přes TEAMS, preferujeme ale osobní účast 😉

Návštěva ze SPŠ stavební Kudelova

V pátek 17. 6. 2022 navštívili silniční laboratoř našeho ústavu studenti 3. ročníku Střední průmyslové školy stavební v Brně (ul. Kudelova).

Během návštěvy se studenti v úvodní přednášce doc. Hýzla a doc. Daška seznámili se základními materiály, které se používají při výstavbě pozemních komunikací. Díky doktorandům Ing. Šperkovi, Ing. Spiesovi a Ing. Veselému mohli zhlédnout praktické ukázky základních zkoušek asfaltových pojiv a vyzkoušeli si také laboratorní hutnění asfaltové směsi pomocí rázového zhutňovače. Vyrobené zkušební těleso z asfaltové směsi si odnesli jako suvenýr. Dále studenti viděli průběh statické zatěžovací zkoušky a zkoušky pro posouzení odolnosti asfaltové směsi proti tvorbě trvalých deformací (vyjetých kolejí).

V závěru exkurze proběhla diskuse o možnostech pokračování jejich studia na Fakultě stavební VUT v Brně.

 

Zahraniční návštěvy

Hned dvě zahraniční návštěvy byly v předchozích dnech na naší katedře.
 
Susana Meneses a Teresa Fragoso z portugalské Coimbry (Instituto Superior de Engenharia, https://www.isec.pt/PT/Default.aspx) zde byly na týdenním pobytu v rámci Erasmus+. Prohlédly si naši silniční laboratoř a následně navštívili výzkumné centrum AdMaS.
 
Litevci Matas Švenčionis a Marius Narkus z Kaunaské technické univerzity
(Kauno technikos kolegija / University of Applied Engineering Sciences, https://www.ktk.lt/) zde, opět v rámci Erasmus+, představili svoje oblasti zájmu – jednak mosty a jednak projektování v Civilu 3D.

 

Přednáška kolegů z univerzity v Kaunasu

Matas Švenčionis a Marius Narkus
z Kaunaské technické univerzity
Kauno technikos kolegija / University of Applied Engineering Sciences

 

ve čtvrtek 19.05.2022 v 10:00 h.
Kolegové přijedou na krátký pedagogický pobyt v rámci programu Erasmus+ a připravili si přednášky z oboru PROJEKTOVÁNÍ A STAVBA SILNIC.

 

Oblast svého zájmu specifikovali takto:
Matas Švenčionis – lecturer of Road design solutions
návrh silnic AutodeskCivil 3D
tvorba videoprezentace s Autodesk Navisworks
BIM v projektování silnic
detaily silničních konstrukcí
netradiční materiály pro konstrukci vozovky
novinky v mechanizaci pro stavby a údržbu
inteligentní dopravní systémy
Marius Narkus – lecturer of Road buildings
informace o stavbě mostů v Pobaltí
požadavky na dálniční a silniční stavby
klasifikace mostních staveb
proces stavby mostu
3D animace mostních konstrukcí
využití 3D tiskáren pro ověření mostních konstrukcí

 

Navíc se ještě zúčastní
Susana Meneses
z portugalské Universidade de Coimbra /University of Coimbra,
která zde rovněž bude příští týden na pobytu Erasmus+.

 

Pokud byste chtěli rozvíjet s kaunaskými kolegy hlubší kontakty, případně jim ukázat něco ze své práce nebo s nimi probrat jejich zkušenosti v oboru, je možnost ještě i v pátek.

 

Neváhejte předat pozvání dál – například doktorandům, diplomantům nebo studentům, které by to mohlo zajímat. Kromě obsahu přednášek by pro ně mohla být přínosná možnost navázat kontakty, využitelné třeba pro vlastní stáže Erasmus.

 

Prosíme o odpověď docentu Holcnerovi, pokud máte zájem se zúčastnit přednášky nebo jinak využít této návštěvy.