Trasovák 2023

Výuka v terénu v roce 2023 proběhla od 30. května do 7. června ve Velkých Pavlovicích a úspěšně se ji zúčastnilo 55 studentů, z toho 12 silničářů. Za ústav PKO byli přítomni Ing. Martin Všetečka, Ph.D., Ing. Pavel Šperka a Ing. Petr Veselý, na otočku na silničářskou procházku přijel také Ing. Martin Smělý, Ph.D.

Všichni studenti si vyzkoušeli zaměření, návrh úpravy a vytyčení zadaného úseku pozemní komunikace (s výhodou použity polní cesty mezi vinohrady, které nestíní GPS signálu). Zaměření i vytyčení se provádí s využitím GPS přístroje Trimble, vytyčení navíc pro srovnání i klasickými polárními a pravoúhlými metodami – teodolit, pentagon pásmo a kolíky připravený vytyčovací polygon. Všichni studenti také byli na ukázce jádrového vývrtu a přímého měření objemové hmotnosti zeminy membránovým objemoměrem.

Silničáře navíc čekali tři silničářské procházky – jedna „projektantská“ s ukázkou zajímavých detailů ale i přístroje na hledání inženýrských sítí, jedna diagnostická s vizuální prohlídkou vozovky a jejích poruch a jedna na staveniště nové obytné čtvrtě s částečně hotovou sítí komunikací.