Lidé na ústavu

Profesoři

prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

prof. Dr. Ing. Michal Varausvedoucí ústavu

Docenti

doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.

doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.

doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.

doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.zástupce vedoucího ústavu

Odborní asistenti

Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.

Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Ing. Martin Smělý, Ph.D.

Asistenti

Ing. Radka Matuszková

Ing. Miroslav Patočka

Externí učitelé

Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.

Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Vědečtí pracovníci

Ing. Pavla Nekulová

Ing. Pavel Šperka

Doktorandi (profil se zobrazuje pouze přihlášeným uživatelům)

Ing. Tomáš Efenberk

Ing. Michal Fischer

Ing. Dmitrii Grishchuk

Ing. Lucie Kejvalová

Ing. Hana Kobzová

Ing. Jiří Sachr

Ing. Karel Spies

Ing. Petr Veselý

Technicko-hospodářští pracovníci

Ing. Jaroslava Dašková, Ph.D.

Lenka Chvátalovásekretářka ústavu

Pavel Straka