Závěrečné práce

Na našem ústavu jsou zpracovány bakalářské a diplomové práce pro obory Konstrukce a dopravní stavby a Městské inženýrství. V oboru Konstrukce a dopravní stavby lze u nás zpracovávat též práce doktorské.

 

Zadání bývají nejčastěji:

  • projekční – student vypracuje projekt křižovatky, ochvatu, cyklostezky apod. v odpovídajícím rozsahu a podrobnosti; tato zadání jsou často z praxe, zejména u studentů, kteří chodí na brigádu do projekčních firem
  • výzkumná – student si zpracuje rešerši týkající se např. nového materiálu a pomocí zkoušek v laboratoři prověří jeho vlastnosti; s ohledem na aktuální celospolečenská témata jde nyní často o témata recyklace vozovek, ale i použití moderních materiálů

 

Domluvit se dá ovšem i jiné téma, např. modelování dopravy či analýza zahraničních předpisů.

 

Nejlepší představu o závěrečných pracích lze ale získat z obhájených prací, které lze vyhledávat v databázi.