Závěrečné práce

Na našem ústavu jsou zpracovány bakalářské a diplomové práce pro obor Konstrukce a dopravní stavby a pro obor Městské inženýrství. V závěrečných pracích klademe důraz na zadání, které vychází z požadavků praxe nebo z výzkumných a vědeckých projektů.

Práce lze vyhledávat v databázi.