Výuka

OBOR KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY

 

Druhý ročník (Bc. stupeň)

Konstrukce a dopravní stavby

 

Třetí ročník (Bc. stupeň)

Pozemní komunikace 1  – technologie vozovek

Pozemní komunikace 2 – základy projektování silnic

Výuka v terénu (K) – trasovací cvičení

 

Čtvrtý ročník (Bc. stupeň)

Městské komunikace

Praktické aplikace v pozemních komunikacích

Bakalářský seminář (K-PKO)

Specializovaný projekt (K-PKO)

 

Pátý ročník (Ing. stupeň)

Projektování pozemních komunikací

Dopravní inženýrství (DST)

Diagnostika a management vozovek (DST)

Moderní trendy v dopravním inženýrství (DST)

Dopravní inženýrství (KON)

 

Šestý ročník (Ing. stupeň)

Vybrané problémy pozemních komunikací

Diplomový seminář (K-PKO)