Diplomové práce

 

Práce lze vyhledávat v databázi.

 

Rok 2019/2020

Student

Název diplomové práce

Vedoucí práce

Babík Maroš Studie silnice I/43 u města Štíty  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Brožek Jan Strojové zpracování časoprostorových dat pro potřeby územního plánování.   Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.
Brtníková Tereza Asfaltové směsi se zpěněným asfaltem  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Dostál Filip Vliv druhu a dávky polymeru na vlastnosti modifikovaných pojiv  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Dubšíková Karolína Generel bezbariérových tras v městské části Královo Pole  Ing. Radka Matuszková
Felcman Jan Studie I/40 Břeclav – Mikulov  Ing. Radka Matuszková
Horáček Daniel Inovativní asfaltové směsi pro netuhé vozovky s použitím R-materiálu  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Hrachovinová Petra Analýza a řešení dopravy ve městě Litovel  Ing. Radka Matuszková
Indráková Kristýna Návrh zóny 30 v Českých Budějovicích v blízkosti Dubičného potoka  Ing. Radka Matuszková
Jalůvková Denisa Bezpečnostní inspekce vybraných lokalit v Moravskoslezském kraji  Ing. Radka Matuszková
Klusková Jana Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Kobzová Hana Prognóza dopravního chování obyvatel  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Líšková Jana Navrhování nízkoteplotních asfaltových směsí  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Moučka Michal Návrh územního plánu pro obec Radešín  Ing. Radka Matuszková
Němcová Klára Rekonstrukce silnice II/605 Holoubkov – Rokycany (Borek)  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Novák Martin Rezidence Zlatá Pole v Letovicích  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Ondřejová Barbora Studie MÚK Mohelnice – jih na dálnici D35  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Pagač Aleš Jihovýchodní segment VMO v Brně  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Píštěk Petr Technické studie silnice I/23 – obchvat Zakřan  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Polanský Štěpán Studie úrovňové křižovatky silnici I/52 a II/152 u obce Želešice  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Rybárová Martina Koncepce dopravy v obci Újezd u Brna  Ing. Radka Matuszková
Řehulka Martin Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Slavíková Lubica Studie křižovatky ulic Hlavní třída a Slezská ve Frýdku-Místku  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Sobková Jolana Mimoúrovňové křížení železniční trasy Přerov – Brno silnicí III/4349 v Chropyni  Ing. Radka Matuszková
Soukup Tomáš Řešení křižovatky 1. máje a Palackého v Moravských Budějovicích  Ing. Radka Matuszková
Soukupová Tereze Způsoby vyhodnocování nehodovosti a jejich optimalizace  Ing. Radka Matuszková
Stupka Pavel Dopravní obsluha nádraží u řeky  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Šefránková Radka Využití fluxačních přísad pro úpravu vlastností asfaltových pojiv  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Škrobáček Petr Návrh chodeckých tras na vybraných lokalitách ve městě Kyjov  Ing. Radka Matuszková
Winterová Karin Variantní řešení Obchodního areálu – Dobronická  Ing. Radka Matuszková
Závadská Andrea Optimalizace návrhových prvků ČSN 73 6056  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Zelinka Petr Ověření urbanistického návrhu Mendlova náměstí z pohledu dopravy   Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.
Žůrek Jakub Aplikace systému hospodaření s vozovkou (SHV) na silnicích II. a III. třídy Libereckého kraje  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.

Rok 2018/2019

Student

Název diplomové práce

Vedoucí práce

Čumíčková Markéta Dávkování oživovacích přísad do asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Duda Daniel Studie křižovatky na ulici Kníničské u Unihobby v Brně  Ing. Radka Matuszková
Efenberk Tomáš Cyklostezka Blansko – Nový Hrad  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Ešpandrová Bára Uhersky Ostroh průtah  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Hloušková Milada Řešení dopravních problémů ve městě Hranice  Ing. Radka Matuszková
Hurtiš Maroš Využití vedlejších materiálů z výroby kameniva do vozovky  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Chloupek Adam Využití nestandardního drobného kameniva do stmelených směsí podkladních vrstev vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Janyška Miroslav Studie propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 a D52  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kadlček Jakub Hodnocení vlastností drobného kameniva pro asfaltové směsi  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Krutáková Anna Generel bezbariérových tras ve městě Šlapanice  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Kuruc Filip Cyklostezka přes VD Nové Mlýny podél silnice I/52  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Lukáš Radek Variantní řešení MÚK Mohelnice sever  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Machel Ondřej Využití technologie pěnoasfaltu  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Mička Michal Napojení D1 na silniční síť v oblasti Černovické Terasy  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Pelc Norbert Autobusové nádraží ve variantě ŽUB A-Řeka  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Rejzek Jan Studie náměstí v České Skalici  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Renza Jaroslva Využití tenkých obrusných vrstev s vysoce polymerem modifikovaným asfaltem  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Sachr Jiří Asfaltové vrstvy s výztužnými sklovláknitými geomřížemi  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Sezemská Stephanie Problematika parkování ve městě České Budějovice  Ing. Radka Matuszková
Stromecký Roman Asfaltové směsi s vyšší životností za použití R-materiálu  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Stupavská Jaroslava Optimalizace generelu cyklistických tras ve městě Brně  Ing. Radka Matuszková
Špaček Jan Bezpečnostní inspekce v kraji Vysočina  Ing. Radka Matuszková
Štetinová Petronela Průtah silnice II/428 ve Švábenicích  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Švarcová Monika Dvoufázový systém stabilizace podloží vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Trhlík Tomáš Návrhové podmínky pro polygon specializovaný na autonomní vozidla  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Veselý Libor Průtah silnice II/428 v Dětkovicích  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Werner David Bytový dům Panoráma Boskovice – dopravní řešení  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Zábranský Ivo Vlastnosti nízkoteplotních polymerem modifikovaných asfaltů  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.

Rok 2017/2018

Student

Název diplomové práce

Vedoucí práce

Acuna Subia Luis Carlos Vlastnosti asfaltových směsí typu SMA s R-materiálem  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Bambulová Lucie Protismykové vlastnosti asfaltových vrstev s R – materiálem  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Bartoň Daniel Napojení nového nádraží v Brně na systém veřejné dopravy  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Dušek Martin Rozvoj místních komunikací v obci Přibyslavice   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Eliáš Radim Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Fryčar David Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Hepner Urban Stanovení modulů pružnosti směsí pro podkladní vrstvy vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Holcová Veronika Bezpečnostní inspekce na vybraných lokalitách ve Zlínském kraji   Ing. Radka Matuszková
Kaňková Kateřina Liberec, Ruprechtická x Michelský Vrch  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Kelča Petr Severovýchodní část obchvatu města Hranice   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Kolbábek Jiří Návrh revitalizace ulice Fryčajova v Brně   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kortová Anna Úprava křižovatky silnic I/43 x II/150 u Boskovic  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Kučerová Marcela Funkční zkoušky na směsích zkušebního úseku s asfaltovým betonem s vysokým obsahem R-materiálu  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Lorenc Daniel Namrzavost upravených zemin v podloží vozovky  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Mareček Zdeněk Konverze Heršpické ulice na sběrnou komunikaci   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Marušák Lubomír Studie mimoúrovňové křižovatky MÚK Brno Východ   Ing. Radka Matuszková
Motl Vojtěch Návrh řešení sil. I/42 – VMO v Brně v úseku MÚK Hlinky – MÚK Velodrom   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Nováková Kristýna Bezpečnostní inspekce na vybraných lokalitách v Olomouckém kraji   Ing. Radka Matuszková
Přívara Jakub Návrh rekonstrukce ulice Húskova v Brně   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Reiter Tomáš Rekonstrukce křižovatky ulic Jeremenkova a Pasteurova v Olomouci  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Sejkora Jan Konverze brněnského úseku I/52 na D52   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Simkovič Lukáš Využití asfaltových směsí typu RBL  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Smolka Zdeněk Návrh rekonstrukce ulice Gorkého v Brně   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Štadáni Pavel Křižovatka Hrotovická x Kosmákova v Třebíči   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Válková Michaela Mikroskopický model dopravy ulic Veveří a Kounicova.   Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.
Venclíková Michaela Využití pěnoasfaltu v asfaltových směsích  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Větrovcová Pavla Studie křižovatky ulic Nádražní a Zeyerova v Písku   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Vidourková Kristýna Dopravní studie na území města Boskovice   Ing. Radka Matuszková
Votípka Jakub Návrh obytné zóny v Roudné   Ing. Radka Matuszková
Zima Dominik Problematika R-materiálu v asfaltových směsích   Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.

Rok 2016/2017

Student

Název diplomové práce

Vedoucí práce

Andrle Tomáš Revitalizace centra obce Jinačovice  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Beneš Petr Obchvat obce Ochoz u Brna  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Borkesz Michael Využití těženého kameniva do podkladních vrstev vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Brodňanská Erika Speciální bezpečnostní inspekce na vybraných lokalitách v Jihomoravském kraji   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Drnovský Ondřej Akustické vlastnosti vodorovného dopravního značení   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Hapl Michal Skalice, Lysice, Bořitov – přeložka I/43 ve stopě D43  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Horka Pavel Studie obchvatu Valašského Meziříčí   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Jetmar Jiří Dopravní terminál Broumov  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Kocurek Ondřej Křižovatka ulic Krásnopolské a Opavské v Ostravě   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Kotas Vojtěch Experimentální zkoušení modulu pružnosti podkladních vrstev vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Kufka Jiří Studie úrovňové křižovatky I/45 a I/11 v Bruntále   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Masnicová Alžbeta Studie silnice I/69 Jasenná – Liptál   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Mikolášek Igor Analýza spojování jízdních pruhů a návrh možných opatření  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Misiarzová Vendula Technická studie silničního obchvatu městské části Brno – Žebětín   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Mitura Jindřich Modernizace I/11 v úseku Opava – Bruntál   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Pavlacká Šárka Studie křižovatek Pasecká, Zlín  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Polický Radek Vyhledávací studie obchvatu obce Radňovice   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Slavíček Michal Využití R – materiálu v asfaltových kobercích mastixových  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Slowik Jiří Dopravně-urbanistické řešení Černé louky v Ostravě   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Stejskal Filip MÚK I/35 a I/46 v Olomouci   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.

Rok 2015/2016

Student

Název diplomové práce

Vedoucí práce

Čechová Zuzana Bezpečnostní inspekce a řešení bodových závad na komunikaci I/43 v úseku Milonice – Krhov   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Dostál Jan Studie mimoúrovňové křižovatky R46   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Felkl Jan Dopravní model města Blanska  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Heczko Michal Tomkovo náměstí v Brně  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Krejčí Petr Přestupní uzel Brno – Merhautova  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Lakomý Jan Úprava křižovatky silnice I/50 x II/416 ve Slavkově u Brna  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Malá Markéta Využití R-materiálu v krytových vrstvách vozovek  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Mazáč Jan Využití kevlarových vláken v asfaltových směsích  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Mlčková Ivana Mikrosimulace dopravního proudu při liniovém řízení.   Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.
Němec Jan Experimentální navrhování asfaltových směsí  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Sáček Marek Úprava silnice II/497 Uherské Hradiště – Bílovice   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Střasáková Monika Stárnutí asfaltových pojiv   Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Surá Kateřina Namrzavost nestmelených směsí vozovek pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Sychra Martin Vliv obsahu pojiva na vlastnosti asfaltové směsi s CRmB   Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Szturc Václav Rekonstrukce autobusového nádraží v Českém Těšíně   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Šeda Matěj Křižovatka I/35 a Nádražní ulice v Litomyšli  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Ševc Jan Studené asfaltové směsi s R-materiálem  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Špačková Eliška Řešení statické dopravy na sidlišti Bažantnice v Hodoníně  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Tillhonová Veronika Optimalizace výpočtu celkového počtu stání   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Vozdová Klára Studie rekonstrukce ulice Jesenické v Šumperku   Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Rok 2014/2015

Student

Název diplomové práce

Vedoucí práce

Antošová Klára Recyklované kamenivo do pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Bažant Petr Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na I/43 Černá Hora – Sebranice  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Březina Michal Návrh řešení MÚK dálnice D1 se silnicí I/23 a II/602 u Kývalky  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Dočkal Pavel Západní obchvat Pelhřimova  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Guráň Pavel Jižní obchvat Kyjova  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Herynek Jiří III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Chlíbek David Úprava mimoúrovňové křižovatky Hradecká x Sportovní x Palackého  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Ježek Jan Problematika parkování a výpočet stání  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kabeš Luboš Dopravní charakteristiky v uspořádání 2+1  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kokeš Ondřej Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování pozemních komunikací  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kolíšek Radomír Přestavba křižovatky náměstí Míru v Brně  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Konečná Tereza Vyhledávací studie silnice II/152 mezi Modřicemi a Ivančicemi  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kubánek Ondřej Problematika tenkovrstvých asfaltových koberců  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Mittermayerová Anita Studie Dukelského náměstí v Přelouči  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Musil Vladimír Relaxace smykového napětí asfaltových pojiv v DSR  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Nitková Jana Variantní řešení křižovatky u obce Přestanov  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Novák Martin Popis charakteristik dopravního proudu   doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Pěnčík Michal Reologické vlastnosti asfaltových pojiv  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Plucarová Eva Variantní řešení obchvatu Rosic  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Poulík Zdeněk Křižovatka Rosice – východ  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Puda Adam Porovnání švédského a amerického konceptu návrhu směsí s CRmB  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Sokolová Veronika Namrzavost zemin a druhotných materiálů v podloží vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Stehlík Petr Přímý postih přetížených vozidel na základě měření vysokorychlostními systémy HS WIM  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Stránský Jakub Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování pozemních komunikací  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Svrčina Vít Využití asfaltových a betonových recyklátů do pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Škorík Jan Okružní křižovatka na Vojáčkově náměstí v Prostějově  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Šperka Pavel Vliv použití R – materiálu na funkční vlastnosti asfaltových směsí  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Štěpanovský Vlastimil Problematika stárnutí asfaltových pojiv a směsí  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Tejkal David Přestavba křižovatky Pisárecká – Veslařská v Brně  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Vlk Radomír Návrh asfaltových směsí typu SAL určených pro opravu cementobetonových krytů  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Zítka Patrik Problematika použití R – materiálu do asfaltových směsí  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.

Rok 2013/2014

Student

Název diplomové práce

Vedoucí práce

Bárta Jan Nízkohlučné vozovky  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Budina Martin Vyloučení úrovňového železničního přejezdu na železniční trati č.300 s ulicí Kaštanovou v Brně  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Černoch Adam Vyhodnocování dopravního hluku a jeho modelování  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Hájková Barbora Dopravně-inženýrské řešení křižovatky ulic Přímá-Nábřeží ve Zlíně  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Hedvík Martin Humanizace ulice Štefánikova v úseku Osvoboditelů – K Jaroslavicím ve městě Zlín  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Hotař Petr Reologické vlastnosti asfaltových pojiv  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Ištvánková Veronika Zlepšení kvality mobility v přednádražním prostoru Brno – hlavní nádraží  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Kalfeřt Martin Návrh speciálních asfaltových směsí SAL určených pro opravu cementobetonových krytů  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Kolková Nela Řešení zastávek MHD na ulici Kounicova v Brně v prostoru křižovatky s ulicí Hrnčířskou  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Kopuletá Jitka Přestavba křižovatky „Semilaso“ v Brně Králově Poli  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Koudelka Tomáš Tenkovrstvé emulzní úpravy  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Kubová Simona Poruchy mostních vozovek a jejich příčiny Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.
Lička Vojtěch MÚK na R52 – Moravany  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Mahdal Jan Návrh okružní křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 při silném levém odbočení  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Martínek Jakub Křižovatka a konečná tramvaje náměstí Míru, Brno  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Masaříková Petra Zklidnění ulic Střední a Dolní Novosadská (silnice II/435) v Olomouci s ohledem na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy Ing. Petr Smítal
Mejzlík Martin Vyhodnocování dopravního hluku  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Merčáková Petra Řešení bezpečnostního rizika na křižovatce silnic II/379 a II/373 v obci Jedovnice  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Mičkal Dalibor Mikrosimulace křižovatky v Rožnově pod Radhoštěm  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Mikulíková Petra Nestmelené a stmelené směsi z betonového recyklátu dálnice D1  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Nekulová Pavla Součinitel tření povrchu vozovky a Skid Resistance Index  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Nevrla Alice Uplatnění principů trvalé udržitelnosti v dopravě  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Novák Martin Vysoké Mýto – napojení na R35 při postupné výstavbě  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Nowak Tomáš Aplikovaný systém hospodaření s vozovkou pro silnice II. a III.třídy v Královéhradeckém kraji Ing. Luděk Mališ
Patočka Miroslav Lipůvka – spirálová okružní křižovatka silnic I/43 a II/379  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Pěch Pavel Použití speciálních pojiv při recyklaci asfaltových směsí na obalovně  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Pěknice Martin Úprava křižovatky silnic I/55 a II/432 u Hodonína  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Strmiska Tomáš Dopravní řešení v oblasti Kníničská – Bystrcká  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Šilar Daniel Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování místních komunikací  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Škrabal Jiří Obchvat obcí Želechovice nad Dřevnicí a Lípa  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Škvainová Aneta Studie přestavby křižovatky silnic I/56 a II/469 v Hlučíně  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Švantner Lukáš Sledování odolnosti proti mrazu a vodě stmelených směsí do pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Trávníček Dušan Segregace směsí do vozovek pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Vaclík Adam Posouzení svislého dopravního značení na vybraných křižovatkách  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Vajbar Svatopluk Studie okružní křižovatky před hlavním vstupem do Výstaviště v Brně  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.

Rok 2012/2013

Student

Název diplomové práce

Vedoucí práce

Belda Miroslav Druhá etapa přeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Březina Ilja Nové trendy při údržbě vozovek  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Ondřej Budík Studie MÚK Kuřim na rychlostní silnici R43  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Coufalík Pavel Návrh a posouzení směsi pro asfaltové vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin (SAL)  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Daňa Jan Poruchy mostních závěrů – prognóza jejich životnosti Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.
Dvořák Jan Jeseník, Rejvízský most  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Feichtinger Lukáš Přeložka silnice II/150 Domaželice – Bystřice p. Hostýnem  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Friedel David Úprava křižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrovačic  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Grošek Jiří Navrhování konstrukcí vozovek pomocí dimenzačního programu Alize  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Halodová Klára Optimalizace dopravy v městské části Brno – Medlánky  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Hladík Aleš Sledování modulů pružnosti podloží vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Knopp Martin Návrh variantního dopravního připojení rozšiřovaného obchodního areálu v Modřicích  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Komenta Radek Snižování pracovních teplot při výrobě a pokládce asfaltových směsí  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Kovářová Veronika Variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Kozák Petr Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Koželuhová Jana Problematika vlivu úkapů ropných látek na hutněné asfaltové vrstvy  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Kropáč Pavel Recyklované kamenivo do asfaltových směsí pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Kvaček Ondřej Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.4 v areálu Zbrojovky v Brně  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Libichová Jana Studie MÚK silnic R43 s I/43  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Lutonský Filip Asfaltocementový beton  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Matuszková Radka Zvýšení propustnosti úzkých hrdel způsobených dopravním omezením   doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
Mašek Jakub Namrzavost zemin a materiálů v podloží vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Mojžíš martin Nízkohlučné povrchy vozovek  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Moravec Karel Optimalizace vybraných návrhových prvků ČSN pro projektování pozemních komunikací  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Musílek Lukáš Návrh a posouzení asfaltového betonu pro ložní vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Nohel Čeněk Zapojení ulice Korejské do ulice Hradecké v Brně  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Odstrčil Petr Úprava mezikřižovatkového úseku v ulici Pod Hradbami – Velká Bíteš  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Palán Libor Přestavba křižovatky Merhautova – Okružní – Seifertova v Brně  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Palátová Marcela Nové trendy při výstavbě netuhých vozovek.  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Paszandová Zuzana Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.3 areálu Zbrojovky v Brně  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Pavličík Petr Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Podhorná Iva Návrh parkovišť u městského krematoria Ústředního hřbitova v Brně  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Pokluda Radek Stavební recykláty pro stmelené směsi vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Pučálka Radoslav Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Renzová Martina Prodloužení životnosti cementobetonových krytů  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Rous Vojtěch Odolnost asfaltových pojiv proti stárnutí  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Sekaninová Viola Úprava křižovatky v Trnavě u obchodního centra  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Šťastná Barbora Vliv silničních záchytných systémů na počet a druh dopravních nehod Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D.
Štastný Radek Studie odpočívky a velkokapacitního záchytného parkoviště pro TIR na dálnici D1  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Tesáček Svatopluk Rekonstrukce ulice Roviny  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Tobek Miroslav Řešení dopravy v centru Havlíčkova Brodu  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Urbanec Luboš Problematika zvyšování podílu R – materiálu v asfaltových směsích  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Vaculíková Barbora Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Valentová Gabriela Mimoúrovňová křižovatka silnic I/43 a II/385 v Kuřimi  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Vencl Martin Návrh úpravy okružní křižovatky silnic I/11, I/33 a I/35 u ČKD  Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Rok 2011/2012

Student

Název diplomové práce

Vedoucí práce

Běloušek Ondřej Úprava MÚK silnic R46 a II/428 u Vyškova  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Čmela Libor Přestupní terminál IDS JMK u žel. stanice Brno – Řečkovice  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Hruška Lukáš Asfaltocementový beton  doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Charvátová Marie Přeložka silnice II/380 Moutnice – Borkovany  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Chladný Miroslav Studie okružní křižovatky Bílinská v Teplicích  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kaderka Tomáš Silnice I/42 VMO Žabovřeská I.  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Kadlubiec Janusz Dlouhodobé posuzování vozovek opravených recyklací podkladů  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Kachtík Jiří Vyhodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek na rampách dálničních křižovatek  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Karásková Romana Funkční zkoušení recyklátů do pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Kaška Zdeněk Posouzení asfaltového koberce drenážního a tenkého s asfaltem modifikovaným přísadou TecRoad  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Kašný Michal Dimenzování konstrukcí vozovek pomocí programu ALIZE  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Klimeš Petr Dvouvrstvý koberec drenážní s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Knop Ondřej Vyhledávací studie jihovýchodního obchvatu města Kroměříž  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Kosňovská Vendula Úprava světelně řízené křižovatky v Kunovicích na náměstí Svobody  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Nehybová Eva Namrzavost směsných recyklátů v podloží vozovek pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Pfeiferová Magdaléna Nové směry v oblasti asfaltových koberců mastixových  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Ropek Jan Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací pro město Choceň  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Rosík Jan Řešení přestupního uzlu na Konečného nám. v Brně po zprovoznění trasy SJKD  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Řezáč Jan Křižovatka silnice I/49 v Želechovicích  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Servus Ondřej VMO Brno Jih – variantní řešení  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Stejskal Roman Vyhledávací studie přeložky silnice I/34 Božejov-Pelhřimov  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Sýkora Martin Úprava křižovatky I/50 x III/3836 u Velešovic  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Tomešek Zdeněk Vyhledávací studie obchvatu města Hustopeče  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Vidlák Pavel Vyhledávací studie obchvatu městyse Okříšky  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Zavřel Tomáš Posouzení nízkohlučného asfaltového koberce mastixového s CRmB  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.