Bakalářské práce

 

Práce lze vyhledávat v databázi.

 

Rok 2019/2020

Student

Název bakalářské práce

Vedoucí práce

Becková Lucie Studie úpravy křižovatky silnic II/425 a III/42510 u Rajhradu  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Brida Peter Frézování asfaltových vrstev vozovek  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Culek Lukáš Úprava místních komunikací v obci Výrovice  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Honzírková Sabina Studie úpravy křižovatky ulic Křižíkova x Kociánka x Myslínova v Brně  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Jakub Tomáš Hodnocení vybraných vlastností asfaltových směsí se zvýšenou mezerovitostí  Ing. Pavel Šperka
Janoštiak Matúš Vyhledávací studie obchvatu Podivína  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Klimek Matěj Asfaltová směs typu VMT pro ložní vrstvy vozovek s využitím R-materiálu  Ing. Pavel Šperka
Kočiš Michal Návrh stavebních úprav pro zlepšení bezpečnosti cyklodopravy mezi ulici U Stavu a Za Hájkem ve Veselí nad Moravou  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Kozminský Marek Návrh autobusového nádraží a parkovacích míst v obci Bojkovice  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Machová Sára Hodnocení vlastností asfaltové směsi s přísadou na bázi směsi recyklovaných plastů  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Marušinec Šimon Vyhledávací studie obchvatu Kyjova  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Tkáčová Klára Návrh obytné zóny v Dolní Lutyni  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Veselý Petr Studie obchvatu Neslovic, silnice II/394  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.

Rok 2018/2019

Student

Název bakalářské práce

Vedoucí práce

Bedřich Marek Studie SV obchvatu Uherského Hradiště  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Bláhová Sabina Studie úpravy křižovatky silnic I/12 a II/101 u Úval  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Čtvrtňáková Kristýna Rekonstrukce komunikace II/387 mezi obcemi Nedvědice – Bořínov – Ujčov  Ing. Radka Matuszková
Dibďák Jan Studie obchvatu Šternberka na silnici I/46  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Dohnálek Jakub Studie jihovýchodního obchvatu města Uherský Brod  Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Furdaničová Alice Bezplatná veřejná doprava  Ing. Radka Matuszková
Fuxová Veronika Problematika parkování ve městě Humpolci  Ing. Radka Matuszková
Glosová Vanda Studie dopravního řešení lokality Vlnitá – Vyškovská v Brně  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Horák Michal Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Kejvalová Lucie Srovnání nehodovosti na přechodech pro chodce  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Komoň Richard Komunikace pro cyklisty ve Vnorovech  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Maláník Stanislav Vlastnosti sklovláknitých geomříží v konstrukci vozovky  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Marek Miroslav I/34 Studie obchvatu obcí Skála a Věž  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Masař Daniel Směsný stavební recyklát pro zemní tělesa pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Měšťanová Petra Vliv skladování polymerem modifikovaných asfaltů na jejich vlastnosti  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Navrátilová Pavlína Rekonstrukce komunikace III/00222 mezi silnicí II/425 a obcí Ladná  Ing. Radka Matuszková
Pěček Lukáš Řešení statické dopravy v Uherském Ostrohu na ulicích Rybáře, Svobodova, Dlouhá  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Sadil Dominik Použití sklovláknitých geomříží do asfaltových vozovek  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Sobková Tereza Studie mimoúrovňové křižovatky Žešov na D46  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Spies Karel Asfaltová směs pro obrusné vrstvy se zvýšeným obsahem R-materiálu  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Staňková Michaela Simulace stárnutí asfaltové směsi v laboratoři  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Studený Václav Přestupní uzel v oblasti Černovičky  Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Trnka Lukáš Vlastnosti asfaltových směsí s R-materiálem  Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Vaškeba Martin Studie komunikace Obce Luleč – kostel u Sv. Martina  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Výstup Jan Geometrie pohybu vozidla a rozměry parkovacích ploch  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Zelenka Lukáš Novinky v oboru silničního stavitelství  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Žďára Zbyněk Recykláty do podkladních vrstev vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.

Rok 2017/2018

Student

Název bakalářské práce

Vedoucí práce

Babík Maroš Parametrická studie pozemní komunikace   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Brtníková Tereza Vliv výrobních teplot na obalovně na vlastnosti kameniva   doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Cvečka Tomáš Dynamická zkouška stanovení poměru únosnosti CBR  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Dubšíková Karolína Odolnost asfaltového pojiva a asfaltové směsi vůči deformaci   Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Dzurková Veronika Vlastnosti asfaltových pojiv ze směsí typu SMA s R – materiálem   doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Fischer Michal Návrh stezky pro cyklisty, bruslaře a pěší kolem řeky Svratky v Bystrci   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Horáček Daniel Návrh asfaltové směsi s použitím 30 % R-materálu a její posouzení funkčními zkouškami  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Indráková Kristýna Interakce mezi asfaltovým pojivem a filerem   Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Jalůvková Denisa Posouzení vlivu počasí na dopravu v intravilánu   Ing. Radka Matuszková
Janko Vojtěch Úprava křižovatky Rerychova x Foltýnova v Brně  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Jurák Miroslav Heřminovy, Zátor – přeložka I/45  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Klein Marek Rejuvenační přísady v recyklovaném asfaltovém materiálu doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Kobzová Hana Řešení cyklistické dopravy v centru Zábřehu   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Koukal Lukáš Lipov – úprava prostoru před školou  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Kozáček Vojtěch Alternativní návrh čáry zrnitosti  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Londin Filip Dopravní řešení I/43 Lipůvka  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Navrátilová Iveta Návrh obytné zóny v obci Uničov   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Novák Martin Trasovací studie silnice Moravský Krumlov – dálnice D52   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Novotný Michal Rekonstrukce silnice II/416 v obci Žatčany   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Nykodým Miloš Úprava křižovatky Přístavní x Obvodová v Brně  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Odstrčilová Anna Přestupní uzel Brno-Komárov   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Ondřejová Barbora Aproximace vlečných křivek  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Pecha Marek Vliv přídávání zestárlého asfaltového pojiva na vlastnosti polymerem modifikovaných asfaltů  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Píštěk Petr Parametrická studie pozemní komunikace   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Polanský Štěpán Přestupní uzel Brno-Černovice, nádraží   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Prídavková Natália Využití technologie pěnoasfaltu doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Řehulka Martin Recyklace netuhých vozovek za studena  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Sláviková Ľubica Studie úpravy křižovatek ulic Rakovecká x Páteřní x Nad Dědinou v Brně   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Sobková Jolana Studie přeložky silnice II/374 – Maloměřice a Obřany   Ing. Radka Matuszková
Soukupová Tereza Generel bezbariérových tras ve městě Strážnici   Ing. Radka Matuszková
Škrobáček Petr Vliv teploty na přípravu asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Šnédar Jaroslav Studie obchvatu obcí Měnín a Telnice   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Veselý Petr Vlastnosti výztužných sklovláknitých geomříží   Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Zaikin Danil Studie nám. Osvobození v Lysicích   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Žižka Tomáš Frézování vozovek pozemních komunikací doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Žůrek Jakub Nestmelené směsi do podkladních vrstev vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.

Rok 2016/2017

Student

Název bakalářské práce

Vedoucí práce

Anděl Petr Obchvat města Brtnice   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Broďák Marek Dynamická viskozita asfaltových pojiv   Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Čumíčková Markéta Nízkoteplotní chování asfaltových pojiv  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Dostál Filip Vliv složení emulzního mikrokoberce na jeho vlastnosti doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Ešpandrová Bára Úprava místní komunikace a parkovacích stání v obci Kvasiny  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Janyška Miroslav Parkování P+R v Brně  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Josiek David Stezka pro nemotorovou dopravu nad Červeným mlýnem   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Kaňok Vojtěch Mikrosimulační model křižovatky I/41 a I/42   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Kubík Tomáš Obchvat Blučina – II/416  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Kuric Filip II/494 Vrbětice-Slavičín   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Lukáš Radek Rychlá autobusová doprava v Brně   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Machel Ondřej Asfaltové směsi typu SMA s R – materiálem doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Němcová Klára Komplexní řešení návrhu dopravní stavby   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Pagač Aleš Křižovatka Úvoz x Údolní   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Přikryl Daniel Průmyslová zóna Modřice – zastávky na I/52   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Rejzek Jan Obytná zóna obec Chválkovice  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Stromecký Roman Asfaltové směsi se zvýšenou odolností vůči vzniku trhlin   Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Stupka Pavel Terminál MHD u nádraží v poloze ŘEKA – progresivní varianta   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Šašinková Daniela Přilnavost materiálů pro vodorovné dopravní značení  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Šefránková Radka Úprava zemin v podloží vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Švarcová Monika Využití drobného kameniva do směsí stmelených hydraulickým pojivem  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Trhlík Tomáš Dopravní řešení obytné zóny v Kostelci  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Uhrincová Petronela Systém vyhodnocování laboratorních zkoušek v silniční laboratoři  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Werner David Křižovatka Špirkova – Hanácká v Tuřanech   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Winterová Karin Asfaltový recyklát do podkladních vrstev vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Závadská Andrea Vyhledávací studie cyklostezky mezi obcemi Dolní Lomná-Horní Lomná   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Zítka Jakub Studie okružní křižovatky Pražská × Okružní × Zahradní v Humpolci  Ing. Martin Smělý, Ph.D.

Rok 2015/2016

Student

Název bakalářské práce

Vedoucí práce

Acuna Subia Luis Carlos Úprava MÚK Ostravská x Bedřichovická v Brně  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Bambulová Lucie Tvorba trvalých deformací u asfaltových směsí doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Dušek Martin Křížení silnice I/42 a stezky podél Svitavy   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Eliáš Radim Sledování vývoje vlastností asfaltového pojiva získaného z asfaltové směsi s R-materiálem  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Fryčar David Obchvat Uničova  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Hepner Urban Návrh stmelených směsí do vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Holcová Veronika Úprava křižovatky ulic Hostýnská x Havlíčkova v Bystřici pod Hostýnem  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Hurtiš Maroš Zjednodušení návrhu upravených zemin v podloží vozovky  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Jevínová Alexandra Nové světové poznatky s využitím asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Kadlček Jakub Mikrosimulační model světelné křižovatky Hlinky/Bauerova   Ing. Jiří Apeltauer, Ph.D.
Kelča Petr Přednádražní prostor v Moravské Třebové   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Klusková Jana Úprava okružní křižovatky Hviezdoslavova x Bedřichovická  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Kolbábek Jiří Zhutnitelnost materiálů v podloží vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Kučera Vlastimil Nízkokapacitní vozovky doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Kučerová Marcela Návrh směsi typu asfaltový beton s obsahem R – materiálu  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Lorenc Daniel Trvanlivost směsných recyklátů v podloží vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Mareček Zdeněk Přestavba křižovatky Svatopluka Čecha × Pod Valy × Tovární v Uherském Brodě  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Motl Vojtěch Problematika R – materiálu v asfaltových směsích typu SMA doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Nováková Kristýna Problematika nízkokapacitních vozovek   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Olej Otto Rekonstrukce ulice Stromořadní a části ulice Břetislavova v Břeclavi   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Přívara Jakub Využití běžného R-materiálu v asfaltových směsích   Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Rybárová Martina Obchvat Bánovce nad Bebravou  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Sejkora Jan Nové autobusové nádraží v Humpolci  doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.
Smolka Zdeněk Silová duktilita asfaltových pojiv   Ing. Ondřej Dašek, Ph.D.
Svoboda Jaroslav Propojení ulic Ludkovické a L. Janáčka v Pozlovicích   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Venclíková Michaela Modifikovaná asfaltová pojiva doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Veselý Libor Cyklostezka mezi Kunovicemi a Uherským Hradištěm  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Vidourková Kristýna Vyhledávací studie silnice II/373 v úseku mezi obcemi Benešov – Brodek u Konice   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Votípka Jakub Zlepšení dopravní dostupnosti Města Měčína   Ing. Miroslav Patočka

Rok 2014/2015

Student

Název bakalářské práce

Vedoucí práce

Andrle Tomáš Rekonstrukce Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Bartoň Daniel Dopravní obsluha Ústředního autobusového nádraží v Brně  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Beneš Petr Úprava autobusového nádraží v Moravské Třebové  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Boško Marek Rekreační oblast Vinianske jazero – dopravní studie  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Brodňanská Erika Krátkodobé dopravní řešení v oblasti Pisárky – Žabovřesky  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Doležel Václav Vliv obsahu pryžového granulátu na nízkoteplotní charakteristiky asfaltových směsí  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Doseděl Jan Zálivky spár CB krytů  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Drnovský Ondřej Návrh obytné zóny v obci Pustiměř   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Grmela Jan Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Hapl Michal Porovnání průsečné a okružní křižovatky Tyršova v Soběslavi  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Jetmar Jiří Rekonstrukce ulice B. J. Krawce v Chocni  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Kocman Jan Návrh obytné zóny v obci Sloup   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kocurek Ondřej Cyklotrasa mezi Havířovem a Hrabovou   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Kotas Vojtěch Využití R-materiálu do studených asfaltových směsí  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Mališová Linda Vyhledávací studie obchvatu obce Ostroměř   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Masnicová Alžbeta Návrh cykloturistické trasy v úseku Bumbálka – Hluchajka   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Moudrý Marek Řešení křižovatky Nerudova-Havlíčkova v Kyjově  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Pavlacká Šárka Vyhledavaci studie obchvatu obce Brumov – Bylnice   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Polický Radek Návrh úpravy Horního náměstí v Lysicích   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Reiter Tomáš Křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Simkovič Lukáš Nestmelené podkladní vrstvy doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Slavíček Michal Problematika vlivu úkapů ropných látek na krytové vrstvy vozovek doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Stejskal Filip Křižovatka II/448 a II/449 u Drahanovic   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Suchomel Lukáš Přestavba křižovatky v Ústí nad Orlicí na nám. Svobody   Ing. Martin Všetečka, Ph.D.
Tuháček Martin Recyklace asfaltových směsí – variabilita vstupních parametrů R-materiálu  doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Rok 2013/2014

Student

Název bakalářské práce

Vedoucí práce

Čechová Zuzana Zastávka u Brna – studie obchvatu  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Felkl Jan Mimoúrovňové křížení s železniční tratí v Blansku  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Jablonská Markéta Vlastnosti recyklovaného kameniva do vozovek pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Jančík Josef Křižovatka ulic Malátovy, Na Návsi a Stříbrnické v Ústí nad Labem  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Kortová Anna Úprava křižovatky silnic I/11 x II/474 v Těrticku  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Krejčí Petr Požadavky na stavební řešení zastávek MHD v ČR a zahraničí  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Kufka Jiří Rozšíření obytné zástavby v obci Pustá Polom   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Lakomý Jan Rekonstrukce průtahu silnice II/448 v obci Ústín  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Mikolášek Igor Analýza dějů při spojování dopravních proudů  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Misiarzová Vendula Návrh obytné zóny v obci Vendryně  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Mitura Jindřich Krásné Pole – dopravní řešení s návaznosti na novou I/11  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Mlčková Ivana Mikrosimulační model silnice II/385 ve městě Kuřim  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Němec Jan Návrh směsi typu asfaltový beton a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Renza Jaroslav Návrh směsi typu asfaltový beton a stanovení odolnosti proti účinkům vody  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Řezníček Michal Návrh směsi typu asfaltový koberec mastixový a stanovení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Sklenář Jan Vliv přípravy zkušebních těles a zabudování geomříže na nízkoteplotní charakteristiky asfaltové směsi  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Soukup Ondřej Analýza vybraných kvantitativních a kvalitativních ukazatelů integrovaných dopravních systémů v ČR  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Střasáková Monika Zkouška MSCR v dynamickém smykovém reometru  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Sychra Martin Srovnání zkoušky penetrace jehlou a penetrace kuželem asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Szturc Václav Návrh obytné zóny v Třinci   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Šeda Matěj Ústí nad Orlicí – úprava náměstí Svobody  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Ševc Jan Směsný recyklát v podloží vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Štadáni Pavel Záchytná parkoviště na Brněnsku  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Štván Ondřej Vyhledávací studie obchvatu města Žulová   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Tillhonová Veronika Vyhledávací studie obchvatu městyse Stonařov   Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Toman Ondřej Využití inerciální měřicí jednotky pro měření parametrů silnice  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.

Rok 2012/2013

Student

Název bakalářské práce

Vedoucí práce

Bažant Petr Úprava křižovatky II/377 a III/37360 u Rájce-Jestřebí  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Běloušková Kristina Úprava části průtahu v Letohradě včetně návrhu řešení křižovatky  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Březina Michal Vyhledávací studie obchvatu obcí Hněvotín-Lutín  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Dlouhý Petr Navrhování asfaltových směsí a zkoušení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Dočkal Pavel Troubky – Vlkoš rekonstrukce III/4348  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Dostál Jan Studie okružní křižovatky na silnici II/150   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Fišer David Noční viditelnost vodorovného dopravního značení  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Guráň Pavel Bučovice – studie obchvatu  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Herynek Jiří Rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky v obci Týniště nad Orlicí  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Hojný David Návrh obytné zóny v Říčanech u Brna  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Jelínková Eva III/4465 Horka nad Moravou, úsek: ul. Náměstí osvobození  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Ježek Jan Řešení pěší dopravy přes třídu Generála Píky v Brně  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kabeš Luboš Vyhledávací studie obchvatu obcí Bukovka – Rohovládova Bělá  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kolářová Zuzana Návrh obytné zóny v Milevsku  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kolísek Radomír Návrh cyklostezky Havířov – Žermanice  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Krajčovič Tomáš Dynamický kuželový penetrometr pro kontrolu zhutnění podloží vozovek  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Mittermayerová Anita Návrh obytné zóny v obci Herálec  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Mrštinová Romana Studie průtahu obcí Nosislav   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Musil Vladimír Vlastnosti asfaltových pojiv vhodných pro zálivkové hmoty a asfaltové membrány  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Nenál Marek Navrhování a hodnocení hlavních konstrukčních typů vozovek pozemních komunikací  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Novák Martin Modelování dopravy v dálničních uzavírkách  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Pěnčík Michal Pojiva do netuhých vozovek doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Plucarová Eva Rosice – studie obchvatu  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Poulík Zdeněk Tetčice – studie obchvatu  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Půda Adam Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Sáček Marek Vyhledávací studie obchvatu Rousínova  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Stránský Jakub Protismykové vlastnosti vozovek doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Špačková Eliška Okružní křižovatka Velkomoravská – bří Čapků v Hodoníně  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Šperka Pavel Recyklace zastudena doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Štěpanovský Vlastimil Chování asfaltových směsí za nízkých teplot doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Vlk Petr Přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Vlk Radomír Dlážděné vozovky a problematika jejich poruch  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Voříšková Zuzana Rekonstrukce náměstí ve Svitavách  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Woldán Pavel Parkování u nákupních center   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Zítra Patrik Nízkohlučné povrchy vozovek doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.

Rok 2011/2012

Student

Název bakalářské práce

Vedoucí práce

Antošová Klára Využití dynamického kuželového penetrometru v silničním stavitelství  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Bárta Jan Vyhledávací studie ochvatu obce Hrochův Týnec  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Černoch Adam Diagnostika vozovky a návrh opravy  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Harašta Michal Vyhodnocení vážných dopravních nehod  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Hotař Petr Návrh a posouzení asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Ištvánková Veronika Využití a aplikace vedlejších energetických produktů (VEP) v silničním stavitelství  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Juchelková Lenka Namrzavost zemin a materiálů v aktivní zóně násypů pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Kalfeřt Martin Navrhování asfaltových směsí se zaměřením na odolnost proti účinkům vody  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Kokeš Ondřej Úprava křižovatky silnic I/34 a II/164 u Jindřichova Hradce  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Kolková Nela Využití geosyntetik v silničním stavitelství  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Konečná Tereza Vyhledávací studie obchvatu obce Neslovice  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Koudelka Tomáš Mikrokoberce zastudena doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Kubová Simona Morkovice – rekonstrukce obytné zóny  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Mahdal Jan Optimalizace návrhových parametrů výškového řešení  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Mareček Jakub Problematika výběru mýta na silniční síti doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Martinek Jakub Netradiční metody měření v dopravním inženýrství  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Masaříková Petra Problematika údržby a oprav vozovek doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Mejzlík Martin Vyhodnocení hlukových emisí protihlukových povrchů vozovek  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Merčáková Petra Úprava křižovatky silnic I/52, II/381 a II/395 u Pohořelic  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Mikulíková Petra Hydraulická pojiva do stmelených směsí podkladních vrstev pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Nekulová Pavla Vyhodnocení vážných dopravních nehod  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Nevrlá Alice Modifikace cyklické triaxiální zkoušky  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Novák Martin Oprava místních komunikací a chodníků v obci Staré Hradiště  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Novak Tomáš Hodnocení stavu pozemních komunikací v ČR doc. Ing. Petr Hýzl, Ph.D.
Pěch Pavel Vliv přípravy vzorků na modul tuhosti asfaltových směsí  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Pěknica Martin Návrh okružní křižovatky v Horsens (Dánsko) a porovnání dánského a českého přístupu k návrhu  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Petříček Václav Analýza laboratorní zkoušky „Šíření trhliny ohybem na půlválcovém zkušebním tělese“  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Schindler Marek Diagnostika vozovky a návrh opravy  prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.
Sokolová Veronika Vlastnosti recyklovaných kameniv používaných do pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Strakon Michal Vyhledávací studie obchvatu obce Kralice nad Oslavou  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Strmiska Tomáš Sledování statické dopravy na parkovišti před Fakultou stavební a v okolí  doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.
Surá Kateřina Kvalita drobného drceného přírodního kameniva do pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Šilar Daniel Úprava křižovatek ulic Rudná x Vyškoviská x Pavlova v Ostravě Zábřehu  Ing. Martin Smělý, Ph.D.
Škrabal Jiří Napřímení silnice II/432 na úseku Roštín – Těšánky   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Škvainová Aneta Přestavba křižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opavě  Ing. Michal Radimský, Ph.D.
Švantner Lukáš Vyhledávací studie obchvatu obce Rimavské Janovce   Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
Trávníček Dušan Ekonomická a ekologická hlediska rozhodování při použití recyklovaného kameniva do pozemních komunikací  doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D.
Vaclík Adam Úspory nákladů při výrobě asfaltových směsí  doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Vajbar Svatopluk Úprava části průtahu silnice I/40 v obci Valtice  Ing. Michal Radimský, Ph.D.