Ke stažení

Aplikace vytvořené naším ústavem:

Výpočet parkovacích stání

 

Metodiky zpracované naším ústavem:

Metodika pro navrhování pozemních komunikací v uspořádání 2+1

Metodika pro rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích a aplikaci vlečných křivek vozidel

Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek

Metodika pro předávání digitální projektové dokumentace staveb pozemních komunikací pro uchovávání a správu v datových skladech

Metodika pro měření a vyhodnocení akustických parametrů vodorovného dopravního značení

Metodika popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí

Metodika pro hodnocení disperzní stability silničních asfaltů

Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu stárnutí