Přednáška kolegů z univerzity v Kaunasu

Matas Švenčionis a Marius Narkus
z Kaunaské technické univerzity
Kauno technikos kolegija / University of Applied Engineering Sciences

 

ve čtvrtek 19.05.2022 v 10:00 h.
Kolegové přijedou na krátký pedagogický pobyt v rámci programu Erasmus+ a připravili si přednášky z oboru PROJEKTOVÁNÍ A STAVBA SILNIC.

 

Oblast svého zájmu specifikovali takto:
Matas Švenčionis – lecturer of Road design solutions
návrh silnic AutodeskCivil 3D
tvorba videoprezentace s Autodesk Navisworks
BIM v projektování silnic
detaily silničních konstrukcí
netradiční materiály pro konstrukci vozovky
novinky v mechanizaci pro stavby a údržbu
inteligentní dopravní systémy
Marius Narkus – lecturer of Road buildings
informace o stavbě mostů v Pobaltí
požadavky na dálniční a silniční stavby
klasifikace mostních staveb
proces stavby mostu
3D animace mostních konstrukcí
využití 3D tiskáren pro ověření mostních konstrukcí

 

Navíc se ještě zúčastní
Susana Meneses
z portugalské Universidade de Coimbra /University of Coimbra,
která zde rovněž bude příští týden na pobytu Erasmus+.

 

Pokud byste chtěli rozvíjet s kaunaskými kolegy hlubší kontakty, případně jim ukázat něco ze své práce nebo s nimi probrat jejich zkušenosti v oboru, je možnost ještě i v pátek.

 

Neváhejte předat pozvání dál – například doktorandům, diplomantům nebo studentům, které by to mohlo zajímat. Kromě obsahu přednášek by pro ně mohla být přínosná možnost navázat kontakty, využitelné třeba pro vlastní stáže Erasmus.

 

Prosíme o odpověď docentu Holcnerovi, pokud máte zájem se zúčastnit přednášky nebo jinak využít této návštěvy.

 

EXKURZE na FINIŠER

Exkurze na pokládku obrusné vrstvy dálnice D52 u Pohořelic, kde se bude pokládat vrstva SMA 11 finišerem s pevnou lištou na celou šířku dálnice.

Termín: úterý 3. května s odjezdem od školy cca 13:20, návrat okolo 16:00 až 16:30 do Brna.

Zájemci nechť se hlásí na email: sperka.p@fce.vutbr.cz

 

Přednáška MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

Klimatické změny (zejména sucho) mění požadavky kladené na projektanty – vodu již nestačí z komunikace odvést do kanálu, naopak je preferováno hospodaření s vodou na místě, ať už retenování, zasakování, odpařování anebo zálivka zeleně, která jinak ve městě nemá šanci přežít.

 

Přednášeli:

 

Úterý 15. února 2022 17:30, posluchárna C423

 

Pro zájemce o téma MZI doporučujeme také záznam konference Nenech Brno na suchu.

 

Exkurze: obrusné vrstvy na D52

Začátkem listopadu jsme uspořádali exkurzi pro studenty na pokládku obrusné vrstvy D52 u Rajhradu. Zde přinášíme fotoreportáž z této vydařené exkurze. Děkujeme především Davidu Koláčkovi z firmy M-Silnice, který nás exkurzí prováděl a zodpovídal všetečné dotazy studentů.