Úvodní informace

Hlavní činností našeho ústavu je pochopitelně výuka studentů.

Zabýváme se ale i výzkumem a vývojem v oblastech projektování pozemních komunikací, bezpečnosti dopravy, parametrů městských komunikací, návrhu křižovatek, simulací a modelování dopravního proudu, diagnostikou a dimenzováním konstrukcí vozovek, empirickými a funkčními zkouškami silničních stavebních materiálů, recyklací a využitím druhotných surovin v konstrukcích vozovky.

Věnuje se rovněž doplňkové hospodářské činnosti, tedy zakázkám veřejného i soukromého sektoru.

 

Odborné zaměření:

Projekční a dopravně inženýrské práce

 • zpracování studií a záměrů, dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, realizační projektové dokumentace;
 • výkazy výměr a rozpočty;
 • vizualizace dopravních staveb;
 • výpočet kapacit křižovatek a úseků;
 • dopravní průzkumy (profilové, směrové, kordonové);
 • tvorba norem a předpisů;
 • znalecké a expertní posudky.

Konstrukce vozovky a silničního tělesa

 • běžné laboratorní zkoušky silničních stavebních materiálů;
 • funkční zkoušky silničních stavebních materiálů;
 • návrhy a posuzování konstrukcí vozovek, návrhy údržby a oprav;
 • vývoj nových krytů pro konstrukční vrstvy vozovek;
 • užití druhotných materiálů a recyklační technologie;
 • tvorba norem a předpisů, přejímání EN.

Další vzdělávání

 • školení pracovníků laboratoří;
 • technologie a provádění pozemních komunikací;
 • bezpečnost pozemních komunikací (auditoři pozemních komunikací).